Des del 1991 treballant per a la inserció social dels més desfavorits

     

 

 

Inici

 

El Projecte Femarec

Activitat Dades econòmiques català / castellano
           
 

 

 

 

Orígen dels ingressos

Destí de la despesa

Resultat 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades econòmiques

 

Orígen dels ingressos

 

Total ingressos entitat

7.792.171,81  €

%

 

Prestació de serveis

4.100.531,19 €

52,62

 

Subvencions públiques

3.086.049,65 €

39,6

 

Aportacions privades

605.590,97 €

7,77

 

Ingressos per departaments

 

 

Prestació de serveis

Subv. Públ. Explotac.

Aportacions privades

 

Cet* i Centre de Dia

2.751.825,56€

1.445.580,62 €

121.071,97 €

 

DPCH**

352.490,36 €

1.363.032,63 €

100.711,94 €

 

Fundació

0,00 €

0,00 €

373.404,97 €

   

4.100.531,19 €

3.086.049,65 €

605.590,97 €

 

* Centre Especial de Treball

** Dept. Desenvolupament Personal i del Capital Humà

 

 


 

Destí de la despesa

 

Total despesa entitat

7.639.063,43  €

%

 

Sous i salaris

5.019.239,8 €

65,70

 

Infraestructures

710.200,45€

9,30

 

Altres despeses d'explotació

1.536.218,21 €

20,11

 

Despeses derivades de l'objecte social

373.404,97 €

4,89

 

Despesa per departaments

 

 

Sous i salaris

Infraestructures

Altres despeses d'explotació

 

Cet i Centre de Dia

3.269.902,28

450.317,82

1.024.132,95

 

DPCH

1.749.337,52 €

259.882,63

512.085,26 €

 

Fundació

0,00 €

0,00 €

373.404,97 €

   

5.019.239,8 €

710.200,45 €

1.909.623,18 €

 

 


 

 

Resultat 2014: 153.108,38€

 

 

 
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seu social i  Departament de Desenvolupament Personal i del Capital humà

Sardenya, 68/72  08005 Barcelona

Tel. 93 415 94 17  Fax. 93 238 00 06

Oficines Centrals

Tres Senyores, 1/5 08024 Barcelona

Tel. 93 285 93 10  Fax. 93 285 93 11

Centre Especial de Treball i

Centre de Dia

Maresme, 59/61 08019 Barcelona

Tel. 93 303 65 00   Fax. 93 303 65 01

www.femarec.cat

femarec@femarec.cat