Dades econòmiques

     
     
 

ORIGEN DELS INGRESSOS

 
 

DESTÍ DE LA DESPESA

 
     
 

Origen dels ingressos

 

Total ingressos entitat

8.658.891,09   €

%

 

Prestació de serveis

3.954.264,26  €

46

 

Subvencions públiques

4.398.743,08  €

51

 

Aportacions privades

305.883,75  €

3

 

Ingressos per departaments

 

 

Prestació de serveis

Subv. Públ. Explotac.

Aportacions privades

Cet* i Centre de Dia

3.130.172,86 €

1.252.405,59 €

36.232,84

DPCH**

824.091,40

3.146.337,49 €

38.264,11

Fundació

0,00 €

0,00 €

231.386,80 €

 

4.058.987,15 €

4.398.743,08 €

305.883,75 €

* Centre Especial de Treball

** Dept. Desenvolupament Personal i del Capital Humà

   

Destí de la despesa

Total despesa entitat

8.601.805,51

%

 

Sous i salaris

5.864.126,70 €

68

 

Infraestructures

665.750,50 €

8

 

Altres despeses d'explotació

1.840.541,51 € 21
 

Despeses derivades de l'objecte social

231.386,80 €

3

 

Depesa per departaments

 

 

Sous i salaris

Infraestructures

Altres despeses
d'explotació

Cet* i Centre de Dia

3.172.625,20 €

423.425,88 €

1.212.788,38

DPCH**

2.691.501.50

242.324,62 €

627.753,13

Fundació

0,00 €

0,00 €

231.386,80 €

 

5.864.126,70 €

665.750,50 €

2.071.928,31 €

* Centre Especial de Treball

** Dept. Desenvolupament Personal i del Capital Humà

Resultat de l'exercici

57.085,58 €


 

Memòria activitats 2017

PROJECTE

ACTIVITAT

DADES ECÒNOMIQUES

GRÀFIQUES

       

Seu Social i Departament
de Desenvolupament Personal i del Capital Humà:

Sardenya, 68/72 - 08005 Barcelona
Tl. 93 284 64 69

Fax. 93 238 00 06
dpch@femarec.cat

 

Oficines Centrals:

Tres Senyores, 1/5 - 08024 Barcelona
Tl. 93 285 93 10

Fax. 93 285 93 11
femarec@femarec.cat

 

Centre Especial de Treball:

Maresme, 59/61 - 08019 Barcelona
Tl. 93 303 65 00

Fax. 93 303 65 01

Servei de Recollida Selectiva

i Gestio de Residus:

Tl. 93 303 53 28

Fax. 93 303 53 29
comercial@femarec.cat

 

certificacions iso